I fjol ökade antalet patentansökningar mest i Österbotten – ökning också i Päijänne-Tavastland och Södra Karelen

En jämförelse på landskapsnivå mellan 2018 och 2019 visar att antalet patentansökningar som lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) ökade mest i Österbotten. I fjol lämnades 33 ansökningar in i Österbotten, vilket är 57 procent mer än året innan.

Antalet ansökningar ökade klart också i Päijänne-Tavastland och Södra Karelen.


Se hela statistiken över patentansökningar efter landskap.

År 2019 tog PRS emot 1 396 nationella patentansökningar. Antalet var mindre än året innan, då 1 487 ansökningar lämnades in. Överst på listan av inlämnade patentansökningar ligger Nyland (729), därefter kommer Birkaland (110) och Egentliga Finland (76).

Läs mer i vår patentstatistik.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.

I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, dvs. patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent.


För ytterligare information kontakta:

Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5438

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.01.2020