Över 38 000 nya företag antecknades i handelsregistret – drygt 2000 fler än året innan

År 2019 antecknades 38 213 nya företag i handelsregistret. Det är 2 277 fler än året innan då 35 936 nya företag registrerades.

Aktiebolag stod för det största antalet: 18 100 aktiebolag startades 2019. Att kravet på aktiekapital slopades för aktiebolag har ökat dess popularitet som bolagsform. År 2018 registrerades 14 700 nya aktiebolag.

Se hela statistiken över antalet registrerade nya företag efter företagsform.

Statistik ur handelsregistret

Följande statistik publiceras ur handelsregistret:

• antal företag efter typ av företag
• antal registrerade nya företag efter företagsform
• inkomna handelsregisterärenden efter typ av anmälan
• registrerade och behandlade handelsregisterärenden.

Gå till handelsregistrets statistiksida.

Vad är handelsregistret?

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister som innehåller uppgifter om företag. I handelsregistret antecknas även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar.

I regel ska alla företag anmäla sig till handelsregistret. Företagen ska också anmäla ändringar i sina handelsregisteruppgifter, och de flesta företag ska lämna in sina bokslutsuppgifter till registret.

Gå till handelsregistrets företagsspecifika anvisningar och läs mer om tjänsterna.

Ytterligare information:

Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
tfn 050 4521 673

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.01.2020