Vad händer om jag inte preciserar?

När en varumärkesregistrering förnyas kommer märkets skyddsomfång att bestämmas enligt varu- och tjänsteförteckningens bokstavliga innebörd. Om du låter bli att själv precisera förteckningen för märket, gör PRS det automatiskt när registreringen förnyas.

Exempel 1:
Varu- och tjänsteförteckningen omfattar endast ett klassnummer eller texten "samtliga varor i klassen". Vi lägger till i förteckningen den klassrubrik som var i kraft när varumärkesansökan lämnades in.
Samtidigt stryks texten "samtliga varor i klassen" ur förteckningen.

Exempel 2:
Varu- och tjänsteförteckningen innehåller frasen "alla andra varor som ingår i denna klass i Niceklassificeringens alfabetiska lista". Vi preciserar förteckningen med de beteckningar som fanns med i Niceklassificeringens alfabetiska lista när varumärkesansökan lämnades in. Samtidigt stryker vi frasen ovan ur förteckningen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019