Tidpunkt för precisering

Du kan precisera varu- och tjänsteförteckningen för ett registrerat varumärke och en internationell registrering.

Förteckningen ska preciseras senast när varumärkesregistreringen förnyas för första gången efter ikraftträdandet av den nya lagen (1.5.2019). Du kan också ansöka om precisering innan du förnyar registreringen.

Precisera därför din varu- och tjänsteförteckning senast den dag då du lämnar in din förnyelseansökan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.05.2020