Anmälan och avgift för precisering

Ansök om precisering med blanketten Ansökan angående ett registrerat varumärke. Det är också möjligt att lämna in blanketten i vår e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten ska du först identifiera dig i Suomi.fi. Gå till e-tjänsten.

Utöver att fylla i blanketten ska du lämna in en bilaga där du informerar oss om vad som ska specificeras. Du kan fritt formulera texten. Det är dock viktigt att du anger

  1. Registernumret på det varumärke som preciseringen gäller
  2. Varu- och tjänsteförteckningen i preciserad form
  3. Uppgifterna om och underskriften av den som lämnar in preciseringen.

Gör preciseringen på registreringsspråket.

Det här gäller också internationella registreringar: ansök om precisering hos Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Precisering av varu- och tjänsteförteckningen kostar inget.

Täsmentäminen ei maksa mitään

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.09.2019