Registrering utomlands

Om du vill söka varumärkesskydd utomlands, kan du välja mellan tre olika alternativ:

  • EU-varumärke som täcker hela Europeiska unionen och registreras av EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
  • registrering enligt Madridprotokollet (MP) i de ungefär 80 medlemsländerna i protokollet
  • nationella varumärkesregistreringar i enskilda länder.

Vilket system borde jag använda?

Vilket system som är bäst att använda varierar från fall till fall. Avgörande är i vilka länder du behöver varumärkesskydd.

Om du vill skydda ditt märke i ett eller flera EU-länder, välj EU-varumärket. Om du vill skydda märket till exempel i Ryssland och Kina, är det kanske bäst att använda Madridprotokollet.

För att få omfattande varumärkesskydd måste du använda både EU-varumärket och Madridprotokollet eller alla de tre systemen.

Vad kostar det?

Avgifterna varierar beroende på hur många länder du söker registrering i och hur många varu- eller tjänsteklasser din ansökan innehåller.

Avgifterna för registreringar inom Europeiska unionen finns på EUIPO:s webbplats.

Avgifterna i Madridprotokollet kan du beräkna med hjälp av en räknare som finns på webbplatsen för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Vi rekommenderar att du anlitar en ombudsbyrå när du söker varumärkesskydd utomlands.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019