Gör ändringar i registeruppgifter

Det är mycket viktigt att du anmäler alla ändringar i innehavarens namn, bolagsform, adress eller motsvarande uppgifter till oss.

Det ligger i varumärkesinnehavarens intresse att registeruppgifterna är uppdaterade, eftersom vi bland annat informerar den registrerade innehavaren minst 6 månader före förfallodagen att registreringen håller på att förfalla.

Du kan kontrollera dina nuvarande uppgifter i informationtjänsten för varumärken.

Gå till informationtjänsten för varumärken

Hur ansöker jag om ändring?

Anmäl ändringarna till oss genom att använda vår e-tjänst för registrerade varumärken. För att använda e-tjänsten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. Gå till tjänsten.

Obs! Du kan anmäla adressändring till oss per e-post. Du behöver inte lämna in en ansökan för att enbart ändra adressuppgifterna.

Vi kan endast av särskilda skäl godkänna att en ansökan lämnas in på papper eller att en ansökan skickas som e-postbilaga. Sådant särskilt skäl är till exempel ett tekniskt avbrott eller en störning i datatrafiken som medför att e-tjänsten inte kan användas, eller att sökanden inte har faktisk möjlighet att använda e-tjänsten.

Avgifter

I de flesta fall tar vi ut en avgift för ändringarna. Om du gör betalningen utomlands, ska du även betala alla eventuella bankkostnader. Gå till avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.

Registreringsspråk

Du kan ändra registreringsspråket från svenska till finska eller tvärtom.
Lämna in din ändringsansökan genom att använda vår e-tjänst för registrerade varumärken.
Vi tar ut en avgift för ändringen. Se information om avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.

Du kan INTE ändra registreringsspråket till engelska.

Lämna in en ändringsansökan som gäller registrerade varumärken antingen på svenska eller på finska.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.12.2020