Bevaka din ensamrätt

Att du bevakar din varumärkesrätt är en väsentlig del av användningen av ditt varumärke.

Som varumärkesägare eller -innehavare är det ditt ansvar att se till att andra näringsidkare inte gör intrång i din ensamrätt. Bevakningen är viktig för att ensamrätten ska förbli i kraft.

PRS bevakar inte användningen av märken

Patent- och registerstyrelsen (PRS) är en registermyndighet och bevakar därmed inte användningen av varumärken. Vi kan med andra ord inte ge råd i frågor som rör eventuella intrång, varumärkestvister, import och annonsering av produkter, eller i övriga juridiska frågor.

Håll koll på nya varumärken

Ett bra sätt att bevaka dina rättigheter är att hålla koll på konkurrenterna och deras varumärkesansökningar och -registreringar. Använd avgiftsfria varumärkesdatabaser eller anlita till exempel ett varumärkesombud för bevakningen.

När det gäller EU-varumärken är det mycket viktigt att bevaka nya märken och ge in invändningar eftersom EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO inte på eget initiativ anför identiska varumärken som hinder för senare ansökningar.

Om du upptäcker ett liknande varumärke som är under behandling, kan du överväga att komma med invändning mot märket när det har registrerats och kungjorts i Varumärkestidningen.

Läs mer om hur du lämnar invändningar till PRS.

Vad ska jag göra om jag märker att någon har gjort intrång i min ensamrätt?

Om du upptäcker att en annan näringsidkare gör intrång i din varumärkesrätt genom att använda samma märke eller ett förväxlingsbart märke för varor eller tjänster av liknande slag, kan du som varumärkesinnehavare ingripa mot intrånget. Du kan skicka den eventuella intrångsgöraren ett så kallat varningsbrev där du berättar om din rätt och kräver att intrångsgöraren upphör med intrånget.

Om ni inte kommer överens om en lösning förhandlingsvägen, avgörs tvisten i marknadsdomstolen.

Vid tvister är det bra att anlita en varumärkesexpert.
Förteckning över auktoriserade ombud: ombudsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019