För innehavare

Det är viktigt att du använder ditt varumärke i den form som det har registrerats, annars kan du till och med förlora varumärket. Om du inte har använt ditt varumärke på mer än fem år, kan vem som helst som skadas av detta ansöka om att varumärket ska förverkas, det vill säga att du ska förlora ditt varumärke, på grund av att du inte har använt det. Läs mer om upphävande av ett varumärke.

Se till att dina uppgifter i registret är uppdaterade

Det är viktigt att dina uppgifter i varumärkesregistret är uppdaterade. Om det sker förändringar i innehavarens namn- eller adressuppgifter, ska du omedelbart anmäla det till oss så att till exempel vårt brev om att din varumärkesregistrering håller på att förfalla kommer fram till rätt adress. Läs mer om anmälning av ändringar.

Hur ska jag använda beteckningarna ® och ™?

Det finns inga bestämmelser om användningen av beteckningarna ® och ™ i den finska varumärkeslagen. Observera att det är bra att använda beteckningen ® i samband med registrerade varumärken. Då vet konsumenterna och dina konkurrenter att det är fråga om ett skyddat märke.

Du ska däremot inte använda beteckningen ® om varumärket inte har registrerats i Finland eller inom EU.

Du kan använda beteckningen ™ även om varumärket inte har registrerats, till exempel som ett kännetecken för ditt inarbetade varumärke eller ifall du har lämnat in varumärkesansökan.

Utomlands är det bra att alltid kontrollera vad respektive lands lagstiftning säger om användningen av beteckningarna ® och ™.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019