Nationella varumärkesansökningar

Inkomna ansökningar per månad

månad / år 2016 2017 201820192020 2021
januari 281 311 279284288338
februari 353 300 265319288 304
mars 373 352 354322308 335
april 355 278 282308323292
maj 308 308 285257341
juni 313 267 299190321
juli 210 146 153199265
augusti 310 251 251216259
september 367 283 297254321
oktober 321 286 270317323
november 353 313 279276306
december 254 250 222237277
sammanlagt 3798 3347 323631793620
1269

Internationella registreringar där Finland är designerat

månad / år 2016 2017 201820192020 2021
januari 78 78 7911512276
februari 144 70 9512710086
mars 88 90 74909667
april 42 120 761129684
maj 42 120 14011680
juni 60 127 899561
juli 73 95 76106101
augusti 71 112 9812675
september 85 89 918370
oktober 128 123 124105114
november 84 148 1228777
december 120 104 869299
sammanlagt 1015 1276 115012541091
313