Nationella varumärkesansökningar

Inkomna ansökningar per månad

månad / år 2015 2016 2017 201820192020
januari 268 281 311 279284288
februari 273 353 300 265319283
mars 295 373 352 354322307
april 267 355 278 282308324
maj 228 308 308 285257341
juni 308 313 267 299190320
juli 195 210 146 153199264
augusti 244 310 251 251216259
september 318 367 283 297254
oktober 303 321 286 270317
november 313 353 313 279276
december 274 254 250 222237
sammanlagt 3286 3798 3347 323631792886

Internationella registreringar där Finland är designerat

månad / år 2015 2016 2017 201820192020
januari 103 78 78 79115122
februari 101 144 70 95127100
mars 103 88 90 749096
april 106 42 120 7611296
maj 95 42 120 14011680
juni 102 60 127 899561
juli 88 73 95 76106101
augusti 78 71 112 9812675
september 90 85 89 9183
oktober 141 128 123 124105
november 104 84 148 12287
december 162 120 104 8692
sammanlagt 1273 1015 1276 11501254731