Handläggningsstatistik

Slutbehandlade ansökningar per år, till exempel antalet registreringar, avslagna ansökningar och invändningar.

Nationella registreringsansökningar

2014 2015 20162017201820192020
Inkomna 3341 3286 37983350323631793620
Slutbehandlade 3198 3855 35023776370232343580
Av dem:
Registreringar 2434 2977 26432860278824502913
Avslagna 124 170 158245201143143
Återtagna 113 76 4097776153
Avskrivna 527 632 661574636580 471
Invändningar 61 89 8097654260

Internationella registreringar enligt Madridprotokollet

2014 2015 2016201720182019 2020
Finland är designerat 1231 1273 1015127611501254 1091
Slutbehandlade 1468 1439 1488148110571768 1150
Av dem:
Godtagna 1193 1259 1284128611981530983
Avslagna 20 17 1718191813
Invändningar 4 11 3111111 7
Finland som ursprungsland
Inkomna 134 151 1751251489278

Ansökningar om ändring av registrerade värumärken

2014 2015 20162017201820192020
Inkomna 4685 3233 34023041293239384143
Slutbehandlade 3821 4266 33773523295838663420
Förnyelser 3273 2972 18103352295930552917