Databasens innehåll

Varumärkesdatabasen innehåller grunduppgifter om nationella varumärkesansökningar som är under behandling i Finland och om registreringar som är i kraft i Finland samt om internationella registreringar enligt Madridprotokollet (WIPO) där Finland är designerat. Dessutom innehåller databasen uppgifter om en del upphörda registreringar och en del slutbehandlade ansökningar som inte har lett till registrering:

  • Registreringar som upphört att gälla av de registreringar som avförts ur registret efter den 1 januari 1994.
  • Ansökningar som har lämnats in efter den 1 januari 1993 och som har slutbehandlats men som inte har lett till registrering.

De EU-varumärken som EUIPO har registrerat är också i kraft i Finland, men databasen innehåller inte uppgifter om dem. Du kan söka EU-varumärken på EUIPO:s webbplats.

Obs! Uppgifterna om de internationella registreringarna är inofficiella. Det egentliga registret förs av WIPO, och mer information om internationella registreringar finns i WIPOs Romarin-databas. Det ansökningsnummer (som börjar med W) som används i samband med internationella registreringar i databasen är ett inofficiellt ansökningsnummer som Patent- och registerstyrelsen (PRS) använder.

Obs! Om sökningen inte hittar ett identiskt märke, betyder det inte nödvändigtvis att märket kan registreras. Det kan finnas märken i registret som antingen fonetiskt eller till sin skrivform är så lika att de utgör ett hinder. Dessutom kan det finnas andra hinder för registrering. Läs mer om förutsättningarna för registrering på prh.fi.

Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i varumärkesregistrets dataskyddsbeskrivning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019