Sökanvisningar

Fritextsökning

Använd fritextsökning för att söka särskilda ord eller teckensträngar. Fritextsökning söker teckensträngen i följande fält:

 • ord i varumärket (ordelement)
 • sökandens/innehavarens namn
 • ombudets namn
 • ansökningsnummer
 • registernummer

En ord- eller teckensträng som sådan söker endast de märken där ord- eller teckensträngen är fristående. Om du vill söka en teckensträng som förekommer inne i ett ord, måste du använda ett trunkeringstecken (*). Du kan använda trunkeringstecknet i början eller i slutet av en teckensträng, eller i båda.

Du kan också ange flera ord i sökvillkoren och kombinera dem med villkoren OR, AND och NOT. Om du lämnar ett mellanslag mellan orden, tolkas det som villkoret OR, och sökningen söker märken som uppfyller någotdera villkor. Om du vill söka märken som innehåller båda sökorden, måste du skriva AND mellan orden. Du kan inte använda ovan nämnda ord som sökord i fritextsökning.

Avancerad sökning

Välj avancerad sökning och skriv in sökord i de fält du önskar. I sökningen kan du använda ett eller flera sökfält.

Ord i märket
Sök en exakt teckensträng genom att sätta citationstecken (" ") runt den. Till exempel "r-kioski" visar varumärken med orden R och kioski efter varandra.

Använd asterisk (*) som trunkeringstecken. Du kan använda den i början och/eller i slutet av ordet. Till exempel en sökning på super visar endast märken med ordet super. En sökning på super* visar däremot också märken som börjar med teckensträngen, såsom superlon.

Sökande/Innehavare
Sök ett exakt namn genom att sätta citationstecken (" ") runt teckensträngen. Till exempel en sökning på "A-lehdet Oy" visar endast märken där sökande eller innehavare är A-lehdet Oy. En sökning på A-lehdet visar däremot alla sökande eller innehavare som innehåller antingen A eller lehdet.

Status

Du kan begränsa sökningen till ansökningar med en viss status. Status-fältet anger om ansökan är nationell eller internationell och om ansökan är till exempel under behandling, registrerad eller återtagen. Du kan välja flera statusar till exempel genom att samtidigt trycka på Ctrl-tangenten och klicka med musen. Om du inte vill begränsa sökningen utifrån status, lämna fältet tomt. Valda statusar visas också ovanför den avancerade sökningen i fältet för fritextsökning. Du kan stryka dina statusval genom att välja den tomma raden högst uppe i rullgardinsmenyn.

Varu- eller tjänsteklasser

Se vilka varor eller tjänster klasserna innehåller.

Obs! När du söker märken i tjänsteklasserna 43–45, ta med också klass 42, eftersom tjänsterna i klasserna 43–45 klassificerades i klass 42 före 2002.

Figurklassning

Figurer som förekommer i varumärken klassificeras enligt den internationella Wienöverenskommelsen för figurklassning. Detta innebär att det finns egna klasser för olika slags figurer, till exempel för himlakroppar eller djur.
Klasserna gör det möjligt att söka exempelvis ett märke, där inga ord eller bokstäver ingår men som däremot inbegriper till exempel solen och människor eller delar av människokroppen. Märken med dylika figurer finns i klass 1.3.7 (Sun with human beings or parts of the human body).

Wienfigurklassning

Sökesultat

Sökresultatet visar uppgifter om högst 1000 märken. Om din sökning ger över 1000 resultat, måste du specificera sökvillkoren.

Som resultat får du en förteckning över de märken som uppfyller sökvillkoren. Förteckningen visar följande uppgifter:

 • ansökningsnummer (nummer som börjar med W i internationella registreringar är det inofficiella ansökningsnumret som Patent- och registerstyrelsen, PRS, använder)
 • registernummer (nationellt eller internationellt)
 • ansökningens eller registreringens status
 • ord i märket (ordelement)
 • varumärke, om det ingår en figur i märket eller om ordet är stiliserat
 • sökandens eller innehavarens namn
 • varu- eller tjänsteklasser

Du kan sortera sökningen i stigande eller fallande ordning genom att klicka på rubriken i fältet (Ansökningsnr, Registernr, Status, Ordelement, Märke, Sökande/Innehav. eller Klasser). En liten pil höger om den valda rubriken visar vilken rubrik du har valt.

Ansökningsnumret i första resultatfältet fungerar som länk till mer detaljerade uppgifter om märket.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019