Varumärkesdatabasen

Innehåll

Databasen innehåller grunduppgifter om nationella varumärkesansökningar som är under behandling och om registreringar som är i kraft i Finland, sammanlagt ca 170 000 varumärken. Dessutom innehåller databasen uppgifter om ca 50 000 internationella registreringar enligt Madridprotokollet (WIPO) där Finland är designerat.

De EU-varumärken som EUIPO har registrerat är också i kraft i Finland, men databasen innehåller inte uppgifter om dem. Du kan söka EU-varumärken på EUIPO:s webbplats.

Driftberedskap 24h
Uppdatering Kontinuerlig
Pris Gratis
Utskriftsversion
Uppdaterad 10.01.2018