Databaser

Varumärkesdatabasen

I varumärkesdatabasen kan du söka grunduppgifter om nationella och internationella (WIPO) varumärkesansökningar som är under behandling i Finland och om registreringar som är i kraft i Finland. Du får också information exempelvis om ansökningar som är återtagna, avskrivna, avslagna samt avslagna på grund av invändning.

Med hjälp av varumärkesdatabasen kan du snabbt och enkelt studera till exempel hurdana märken som redan har registrerats eller vilken status en ansökan har.

Du kan söka uppgifter på följande sätt:

  • på ett specifikt ansöknings- eller registernummer
  • med ordsökning kan du söka märken som innehåller ett visst ord
  • med kundsökning kan du söka en viss kunds registreringar och ansökningar.
Utskriftsversion
Uppdaterad 18.07.2019