Informationstjänster

PRS informationstjänst för varumärken

Patent- och registerstyrelsens (PRS) informationstjänst för varumärken innehåller grunduppgifter om nationella varumärkesansökningar som är under behandling och registreringar som är i kraft i Finland samt grunduppgifter om internationella registreringar enligt Madridprotokollet (WIPO).

Förteckning över väl kända varumärken

Informationstjänsten innehåller också uppgifter om varumärken som har ansökts till eller redan tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken. Sådana väl kända varumärken i Finland som avses i varumärkeslagen antecknas i förteckningen efter ansökan (5 och 13 § i varumärkeslagen). Märkena i förteckningen utgör ändå inte automatiskt hinder för ett varumärke i ansökningsskedet.

Informationstjänsten är gratis.

Gå till informationstjänster för varumärken.

Gå till informationstjänsten för varumärken

EU:s varumärkesdatabas: eSearch plus

EU:s varumärkesdatabas innehåller uppgifter om registrerade EU-varumärken och om EU-varumärken som är under behandling. Databasen tillhandahålls av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, EUIPO. EU-varumärken gäller i alla EU-länder och kan därför utgöra hinder för registrering av ett varumärke i Finland.

Informationstjänsten är gratis.

TMview

Informationstjänsten TMview ger tillgång till över sextio varumärkesmyndigheters varumärkesdatabaser. Bland dem finns också flera utomeuropeiska länder.

Observera att TMview innehåller många sådana varumärken som inte utgör hinder för registrering av ett varumärke i Finland.

Informationstjänsten är gratis.

Företagssökning på ytj.fi

I företagssökningen på ytj.fi hittar du firmor, det vill säga företagsnamn, och deras grunduppgifter som har antecknats i handelsregistret. En firma eller bifirma kan utgöra hinder för registrering av ett varumärke om företagets verksamhetsområde avser varor eller tjänster av samma slag som varumärket.

PRS och Skatteförvaltningen svarar för företagssökningen på ytj.fi.

Informationstjänsten är gratis.

Informationstjänsten Virre

I informationstjänsten Virre kan du söka grunduppgifter om företag och se företagets hela verksamhetsområde.

Virre är delvis avgiftsbelagd.


Utskriftsversion
Uppdaterad 17.12.2020