Val och anmälning av varor och tjänster i ansökan

Varumärkesansökan ska innehålla noggrann uppgift om vilka varor eller tjänster varumärket ska stå för. Därför ska du grundligt tänka igenom för vilka varor eller tjänster du kommer att använda ditt märke. Använd till exempel databasen TMclass för att ta reda på vilken klass produkten tillhör, och ange varorna eller tjänsterna tydligt i din ansökan.

Hur väljer jag rätt klass?

Innan du lämnar in din ansökan måste du ha reda på vilka produkter du redan använder varumärket för eller vilka produkter du eventuellt kommer att använda varumärket för under de närmaste åren. Då kan du ange de varor och tjänster för vilka du ansöker om varumärket. Om du använder märket som kännetecken för varor, ska du välja någon av klasserna 1–34. Om varumärket används som kännetecken för tjänster, ska du välja någon av klasserna 35–45.

Exempel 1: Märket används som kännetecken för bilar. Den primära klassen är varuklass 12, i vilken bilar klassificeras som varor. Om du använder märket som kännetecken för en biluthyrningstjänst, är den primära klassen däremot tjänsteklass 39, i vilken biluthyrningstjänster ingår.

Exempel 2: Ett företag som tillverkar datorprogramvaror vill registrera ett varumärke. Märket används som kännetecken för datorprogram samt programmeringstjänster som görs på beställning. Märket söks i klass 9 för varubeteckningen "datorprogram" och i klass 42 för tjänstebeteckningen "planering och utveckling av datorprogramvaror".

Ta med i din varumärkesansökan endast de varor och tjänster för vilka du i verkligheten ska använda märket nu och i den närmaste framtiden. Ju fler varor och tjänster ansökan omfattar, desto mer sannolikt är att vi påträffar registreringshinder under granskningen och desto långsammare är handläggningen av ansökan.

Om ditt produkt- eller tjänstesortiment senare utvidgas, kan du lämna in en ny ansökan med en ny varuförteckning.

Var hittar jag mer information och hur får jag hjälp med att välja rätt klass?

Du får en allmän uppfattning om vilka varor eller tjänster som ingår i klasserna genom att läsa sidan Klassrubriker. Närmare information om innehållet i de olika klasserna hittar du på sidorna Allmänna anmärkningar och Klassrubriker med förklaringar.

Vid ansökningen är det bra att använda databasen TMclass som drivs av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och de nationella myndigheterna, eller klassificeringsverktyget i vår e-ansökan. De omfattar klassbeteckningar som vi redan har godtagit: om du använder klassbeteckningarna, går det snabbare att handlägga din ansökan.

Vid behov kan du kontakta vår klassificeringsrådgivning, tfn 09 6939 5251, för mer information. Du kan också skicka e-post till neuvonta.tavaramerkki(at)prh.fi.

Obs! Om du söker varumärke för en sådan vara eller tjänst vars klassificering du är osäker på, ska du beskriva beteckningen i varu- och tjänsteförteckningen i din ansökan. Då är det säkert att beteckningen finns med i förteckningen. Om det visar sig att beteckningen har anmälts i fel klass kan vi i vårt föreläggande be dig att korrigera klassindelningen.

Exempel: Ett företag som tillverkar snöskor söker varumärke och har i sin ansökan angett "Klass 25: Snöskor" som varuklass. Eftersom snörskor klassificeras i klass 28, ber vi i vårt föreläggande sökanden korrigera klassindelningen till "Klass 28: Snöskor". Om sökanden däremot har angett "Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, snöskor" i sin ansökan, ber vi sökanden korrigera klassindelningen till "Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; Klass 28: Snöskor".

Om varken TMclass eller klassificeringsverktyget i vår e-ansökan hjälper dig vid klassificeringen, kan du kontakta vår klassificeringsrådgivning. Det är viktigt att du anger klasserna så korrekt som möjligt i din ansökan eftersom du inte längre kan utöka klassificeringen efter att vi har börjat handlägga ansökan. Du kan däremot när som helst under registreringens giltighetstid inskränka varumärkets skyddsomfång, dvs. stryka varor eller tjänster ur varu- och tjänsteförteckningen.

Exempel: Företaget tillverkar snöskor och vill registrera ett varumärke. Klassrubriken för klass 25 är "kläder, fotbeklädnader, huvudbonader". Snöskor är sportartiklar och klassificeras i klass 28, vars klassrubrik är "spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar ej ingående i andra klasser; julgransprydnader". Om du söker varumärke felaktigt i klass 25, kommer ansökan inte att omfatta snöskor.

Inga ändringar i klassindelning efter att ansökan har börjat handläggas

När vi har börjat handlägga din ansökan går det inte längre att lägga till i varu- och tjänsteförteckningen sådana varor eller tjänster som den ursprungligen inte har omfattat. Om du senare vill utvidga varumärkets skyddsomfång att omfatta nya varor eller tjänster, ska du lämna in en helt ny ansökan och betala en ny ansökningsavgift.

Däremot är det möjligt att inskränka varumärkets skyddsomfång, dvs. du kan när som helst stryka varor eller tjänster ur varu- och tjänsteförteckningen.

Exempel på varu- och tjänsteförteckningar:

  • Klass 25 "Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader"
  • Klass 25 "Kläder"
  • Klass 25 "Ytterkläder för män"
  • Klass 25 "Anoraker för män"
Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019