Handläggning av ansökan vid PRS

Handläggningen av en varumärkesansökan på Patent- och registerstyrelsen (PRS) tar cirka tre månader. Observera att det sökta varumärket får skydd redan från ansökningsdagen gentemot varumärkesansökningar som lämnas in senare.

När kan jag påskynda en ansökan?

Du kan påskynda handläggningen av en varumärkesansökan endast av ytterst vägande skäl. Sådana skäl är till exempel en pågående rättegång om det sökta märket. Ekonomiska skäl eller lanseringen av märket räcker inte som motivering för att påskynda handläggningen.
Kom ihåg att det sökta varumärket får villkorligt skydd redan från ansökningsdagen: om du lämnar in en varumärkesansökan i dag, får din ansökan prioritet framför en ansökan som ges in i morgon.

Om du vill lansera din produkt så snart som möjligt, är vår avgiftsbelagda förhandsgranskning ett snabbt sätt att ta reda på om märket verkar vara registrerbart för varorna och tjänsterna i fråga. Läs mer om förhandsgranskning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.07.2020