Hur anger jag varorna och tjänsterna i min ansökan?

I din ansökan måste du ange en varu- och tjänsteförteckning där de varor och tjänster som ansökan avser har specificerats.

Ange varu- och tjänsteförteckningen på det språk som du har valt som språk för ansökan. Språket kan vara svenska, finska eller engelska. Observera att du i e-ansökan kan ändra språket för användargränssnittet utan att det påverkar ansökningsspråket.

Efter inlämning kan du inte lägga till något i förteckningen

När ansökan har lämnats in kan du inte längre lägga till något i varu- och tjänsteförteckningen. Förteckningen kan alltså inte utökas att omfatta nya varor eller tjänster. Däremot kan varor eller tjänster strykas eller preciseras när som helst.

Använd databasen TMclass

I databasen TMclass kan du kontrollera vilka varu- eller tjänstebeteckningar som godkänts i respektive klass. Databasen drivs av EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Gå till TMclass.

Läs mer om klassificering av varor och tjänster.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.10.2019