Hur återger jag ett varumärke i min ansökan?

Återge, det vill säga ange, det sökta varumärket på ett tydligt och exakt sätt i din ansökan. Gör en egen ansökan för varje märke. En ansökan kan omfatta endast en version av märket.

Ett varumärke behöver inte längre återges grafiskt, men det måste ändå återges på ett klart, precist och begripligt sätt. Du kan återge märket genom en fil.

Ordmärke

Sanamerkki

Ett ordmärke är ett varumärke som enbart består av ett eller flera ord eller bokstavskombinationer. Märket består inte av figurer och har inte något särskilt typsnitt.

Ett ordmärke ger ett omfattande skydd eftersom ordet är det enda som får skydd i märket. Ordet måste med andra ord ha särskiljningsförmåga för att märket ska kunna godkännas. Läs mer om särskiljningsförmåga.

Figurmärke

Kuviomerkki
Ett figurmärke består enbart av teckningar, grafik eller en bild. Det innehåller alltså inte ord eller bokstäver.

Observera att du till din ansökan ska bifoga endast en version av figuren, och inte olika versioner av samma märke. Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan inte avgöra vilken av de inlämnade versionerna ansökan ska avse och vilket märke som ska granskas.

Vi accepterar filformatet JPEG.

Figurmärke med ordelement

Kuviomerkki, jossa sanallinen osa
Ett figurmärke med ett ordelement består av både figurer och ord eller bokstäver. Hit hör också ord som utformats med ett särskilt typsnitt.

Vi accepterar filformatet JPEG.

Tredimensionellt märke

Kolmiulotteinen merkki
Ett tredimensionellt märke består av utstyrseln på själva varan eller dess förpackning. Det omfattar med andra ord den tredimensionella formen.
Vi accepterar filformatet JPEG.

Ljudmärke

Äänimerkki
Ett ljudmärke består uteslutande av ljud eller en kombination av ljud.

Vi accepterar filformatet MP3. Du kan också bifoga till ansökan en grafisk beskrivning av märket (till exempel i notskrift) om den är tillräckligt exakt och motsvarar märkets ljud.

Rörelsemärke

Liikkuva tavaramerkki
Ett varumärke som består av en rörelse eller en ändring av elementens position i märket. Du kan återge märket antingen genom en MP4-fil eller en serie stillbilder.

Positionsmärke

Sijaintimerkki
Ett varumärke som består av det speciella sätt på vilket märket är placerat eller fäst på produkten.

Upprepad figur

Toistuva kuvio
Ett varumärke som uteslutande består av element eller mönster som upprepas regelbundet.

Multimediemärke

Multimediamerkki
Ett multimediemärke består av en kombination av bilder och ljud.

Vi accepterar filformatet MP4.

Märkets färger och svartvita märken

Ett märke får skydd i den form och i den färg som det har återgetts i ansökan. En färgbeskrivning behövs bara för färgmärken.

Från 1.5.2019 anses ett svartvitt varumärke inte längre omfatta alla färgvariationer, utan endast den återgivna svartvita formen.

Skyddsomfång för gamla varumärken

Svartvita varumärken som sökts registrerade före 1.5.2019 anses fortfarande omfatta alla färgvariationer av märket.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019