Hurdana varumärken registreras?

Ett varumärke måste uppfylla lagstadgade registreringskrav för att kunna bli registrerat. Vi granskar varumärkesansökningarna fall för fall, betraktar märket som helhet och tar hänsyn till alla omständigheter som påverkar ärendet.

Vid bedömningen tar vi i beaktande följande:

Även andra omständigheter kan utgöra hinder för varumärkesregistreringen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019