För sökande

Med ett varumärke kan du särskilja dina produkter och tjänster från andras motsvarande produkter och tjänster. Varumärket är en tillgång i ditt företag, och därför är det en god idé att skydda det genom registrering.

Du söker registrering av ett finländskt varumärke hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Innan du lämnar in din ansökan rekommenderar vi att du tar reda på om ditt varumärke kan registreras.

1. Ta reda på om ditt varumärke kan registreras
2. Lämna in din ansökan till PRS
3. PRS granskar ansökan
4. PRS registrerar varumärket
5. Förnya ditt varumärke med 10 års mellanrum

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.06.2020