Avgifter i anslutning till väl kända varumärken

En absolut förutsättning för att en ansökan tas till behandling är att ansökningsavgiften har betalats. Kvittot på betalningen till vårt konto ska bifogas till ansökan.

Betalningsuppgifter

Läs våra betalningsanvisningar.

Ange i meddelandefältet t.ex. något av följande:
- ansökningsavgift för väl känt varumärke
- ansökningsnummer
- namn på sökande

Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH
tfn + 358 29 509 5000
FO-nummer 0244683-1
Momsnummer FI02446831

Förfrågningar angående betalning

Kontakta gärna vår rådgivning. Se kontaktinformation.

Avgifterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut om att inrätta en förteckning över väl kända varumärken. Beslutet fattades den 6 juni 2007. Moms 24 % ingår i dessa företagsekonomiska avgifter.

Avgifter i anslutning till väl kända varumärken

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 %Försäljningspris (€)
Ansökningsavgift 1400,00 336,001736,00
Anteckningsavgift 650,00 156,00806,00
Förnyelseavgift 2050,00 492,002542,00
Avgift vid försening av förnyelse 330,00 79,20409,20
Utdrag ur förteckningen 25,00 6,0031,00
Anteckning av ändring 40,00 9,6049,60
Begäran om strykning från förteckningen 410,00 98,40508,40
Utskriftsversion
Uppdaterad 07.10.2020