Varumärken: prislistor och betalningsanvisningar

Prislista över ansöknings- och registreringsavgifter för varumärken

För att vi ska börja handlägga din ansökan måste du ha betalat ansökningsavgifterna. Eventuella bankkostnader ska ingå i det betalda beloppet.

Vi återbetalar inte ansökningsavgifterna även om ansökningen avslås, avskrivs eller förfaller. Vi återbetalar avgiftsbeloppen inte heller om du själv återtar din ansökan.

Dessa offentligrättsliga avgifter är momsfria.

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Avgifter i anslutning till väl kända varumärken

Avgifterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut om att inrätta en förteckning över väl kända varumärken. Beslutet fattades den 6 juni 2007.

För att vi ska börja handlägga din ansökan måste du ha betalat ansökningsavgiften. Bifoga därför en kopia av kvittot till ansökan.

Vi återbetalar inte ansökningsavgiften även om ansökan inte leder till en anteckning i förteckningen. Vi återbetalar avgiftsbeloppen inte heller om du själv återtar din ansökan.

När vi har handlagt ansökan och tagit upp märket i förteckningen, ska du dessutom betala en anteckningsavgift.

Moms 24 % ingår i dessa företagsekonomiska avgifter.

Prislista över granskningar och informationssökningar inom varumärke

Avgifterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut som har fattats med stöd av arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer.

Moms 24 % ingår i dessa företagsekonomiska avgifter.

Granskningsresultaten och -rapporterna levereras per post som normalt brev. Faktura skickas separat.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.07.2019