Fakta om varumärkesregistret

Varumärkesregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) innehåller uppgifter om nationella varumärkesansökningar och registrerade varumärken i Finland.

I registret antecknas också uppgifter om internationella registreringar enligt Madridprotokollet som designerar Finland. Dessa registreringar ingår egentligen i ett register som förs av Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO).

Varumärkesregistret innehåller uppgifter om cirka 170 000 registrerade varumärken och varumärkesansökningar. Cirka 50 000 av dessa är internationella varumärken som designerar Finland.

Vi publicerar statistik över registrerade varumärken. Läs mer om varumärkesstatistik.

Uppgifterna i registret är offentliga

Varumärkesregistret är ett offentligt register. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller i regel alla ansökningar och bilagor som lämnats in i varumärkesärenden.

Varumärkesregistret innehåller också personuppgifter

Dataskyddsbeskrivningen för varumärkesregistret ger information om behandlingen av personuppgifter i registret, såsom registrets användningsändamål, de uppgifter som samlas in och de registrerade personernas rättigheter. Dataskyddsbeskrivningen anger också hur vi lämnar ut uppgifter till utomstående ur registret. Läs mer i varumärkesregistrets dataskyddsbeskrivning.

Information om varumärken

Du får gratis tillgång till uppgifterna i varumärkesregistret genom sökningar i vår informationstjänst för varumärken. Tjänsten innehåller grunduppgifter om nationella varumärkesansökningar som är under behandling och registreringar som är i kraft i Finland samt grunduppgifter om internationella registreringar enligt Madridprotokollet som designerar Finland. Läs mer om informationstjänsten för varumärken och andra informationstjänster som gäller varumärken.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.12.2020