Slutsatser från kvalitetsgranskningarna

PRS revisionstillsyns slutsats om kvalitetsgranskningen av revisorer är att

  • kvalitetskraven uppfylls eller att
  • kvalitetskraven inte uppfylls.

Under 2019–2021 fick 27 revisorer på basis av revisionsarbetet i kvalitetsgranskade PIE-uppdrag slutsatsen att kvalitetskraven på revisionsarbetet uppfylls. Tre revisorer fick slutsatsen att kvalitetskraven på revisionsarbetet inte uppfylls. I fråga om åtta revisorer fortsätter kvalitetsgranskningen med ny granskning. Alla beslut har ännu inte vunnit laga kraft.

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022