Observationer om PIE-revisionsuppdrag

PRS revisionstillsyn gick igenom 34 PIE-revisionsuppdrag vid kvalitetsgranskningarna. I dessa gjordes observationer bland annat rörande följande ämnesområden:

 • planering av revision
 • sammansättning av uppdragsteam
 • fastställande av väsentlighet
 • uppdragsteamets diskussion om risken för oegentlighet och om bokslutets utsatthet för väsentlig felaktighet
 • revidering av omsättningen eller motsvarande avkastning
 • uppskattningar i redovisningen
 • granskning av utvecklingsutgifter
 • fordringar på allmänheten och offentliga sektorn
 • granskning av placeringar
 • användning av tjänsteorganisation
 • användning av interna granskares arbete
 • granskning av närståendeärenden
 • fortsatt drift
 • granskning av huvudbokföringsposter och andra justeringar
 • granskning av bokslut
 • granskning av koncernbokslut
 • händelser efter bokslutsdagen
 • kommunikation med ledningen och förvaltningsorganen
 • genomgång av utfört revisionsarbete
 • uppdragsspecifik kvalitetskontroll
 • kompletterande rapport till revisionskommittén/styrelsen
 • upprättande av revisionsberättelse
 • för revisionen särskilt betydelsefulla områden (KAM).
Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022