Gå direkt till innehållet
Meny

Rekommendationer till revisionssammanslutningar och övervakning av hur rekommendationerna följs

PRS revisionstillsyn har gått igenom de observationer som gjordes vid kvalitetsgranskningen tillsammans med varje revisionssammanslutning innan rapporten utarbetades. Revisionstillsynen har uppmanat revisionssammanslutningen att reda ut de grundläggande orsakerna till de konstaterade kvalitetsavvikelserna från kraven i ISQC1 när det gäller iakttagandet av de lagstadgade kraven samt kvalitetskontrollsystemets verksamhetsprinciper, förfaringssätt och dokumentation.

Revisionssammanslutningen ska i allmänhet inom tre månader från beslutet tillställa PRS revisionstillsyn en analys av grundorsakerna till de observationer som presenteras i motiveringen till slutsatsen i kvalitetsgranskningsrapporten samt en åtgärdsplan för att åtgärda dessa grundorsaker.

Alla sex revisionssammanslutningar har lämnat in de begärda utredningarna.

Revisionstillsynen övervakar hur revisionssammanslutningens korrigerande åtgärder påverkar revisionssammanslutningens revisionskvalitet. Dessutom följer revisionstillsynen upp genomförandet av åtgärderna i samband med nästa kvalitetsgranskning.

I de revisionssammanslutningar som varit föremål för granskning har man under och efter granskningen vidtagit åtgärder för att förbättra revisionens kvalitet och inlett utvecklingsprojekt som främjar revisionens kvalitet.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022