Hur kvalitetsgranskningen framskrider i praktiken

PRS revisionstillsyn utför kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar.

Granskningen av en sammanslutnings kvalitetskontrollsystem framskrider enligt följande schema:

  • PRS beslut – kvalitetsgranskningen av en sammanslutning inleds genom ett beslut av PRS.
  • Material till PRS – sammanslutningen skickar begärda dokument och material med anknytning till kvalitetskontrollsystemet till PRS och experter på kvalitetskontroll bekantar sig med materialet.
  • Granskningsbesök – experter på kvalitetskontroll går igenom material, intervjuar representanter för sammanslutningen och utför olika tester av kvalitetskontrollsystemet i samband med besöket.
  • Observationspromemoria – som en del av samrådsförfarandet ger PRS sammanslutningen en kommentar om de observationer som gjorts under granskningen.
  • Sammanslutningens kommentarer – PRS går igenom de kommentarer som sammanslutningen har lämnat och bedömer hur de påverkar observationerna och slutsatserna av kvalitetsgranskningen.
  • Beslut och rapport – PRS ger sammanslutningen ett beslut och en rapport.
Bild 1. Hur kvalitetsgranskningen av en revisionssammanslutning framskrider i praktiken


Revisionstillsynens beslut om kvalitetsgranskningen och den bifogade kvalitetsgranskningsrapporten är offentliga handlingar. Vid behandlingen av dokumenten följer revisionstillsynen lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022