Gå direkt till innehållet
Meny

Revisionssammanslutningar som varit föremål för kvalitetsgranskning

Under åren 2016–2018 kvalitetsgranskade vi sammanlagt tio revisionssammanslutningar som hade PIE-sammanslutningar som revisionskunder.

Åren 2016–2018 var följande sammanslutningars kvalitetskontrollsystem föremål för granskning:

Sammanslutningar som förordnats till kvalitetsgranskning 2016

Idman Vilén Grant Thornton Oy
Ernst & Young Oy
PricewaterhouseCoopers Oy.

Sammanslutningar som förordnats till kvalitetsgranskning 2017

BDO Oy
DHS Oy Audit Partners
Moore Stephens Rewinet Oy
Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy.

Sammanslutningar som förordnats till kvalitetsgranskning 2018

Deloitte Oy
KPMG Oy Ab
Oy Soinio & Co.

Sammanslutningarna har fått PRS beslut och rapport om alla kvalitetsgranskningar 2016–2018. Alla beslut har vunnit laga kraft.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022