Genomförda kontrollåtgärder och påföljder

På grund av brister i revisionsarbetet i ett uppdrag i förordnades revisorns verksamhet till undersökning. Revisionsnämnden gav revisorn en varning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022