Undersökningsärenden

Vi följer revisorernas verksamhet på eget initiativ och vidtar tillsynsåtgärder vid behov. Vi samarbetar med intressentgrupper och myndigheter och följer nyhetsrapporteringen om revisionsbranschen i media. Vi behandlar anmälningar som lämnats in till oss om revisorers och revisionssammanslutningars verksamhet. Vi publicerar en årsrapport om behandlade undersökningsärenden.

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.11.2022