Gå direkt till innehållet
Valikko

Tillsynssamarbete

Vi samarbetar med Finansinspektionen, centralen för utredning av penningtvätt, Skatteförvaltningen och andra myndigheter. Vi är med i myndighetssamarbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och i den underarbetsgrupp för tillsynsmyndigheter enligt penningtvättslagen som lyder under myndighetssamarbetsgruppen.

Vi medverkar i internationella forum för att utveckla vår påverkan, informationsanskaffning, bästa praxis och verksamhet. Verksamheten kräver kontinuerlig kontakt med myndighetskolleger i andra länder.

Vi fortsätter som medlem i IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators). Vi är också aktiv medlem i EWG (Enforcement Working Group) i IFIAR och deltar i Inspection Working Group:s verksamhet.

EU:s CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) är en central myndighetsorganisation på EU-nivå för att utöva tillsyn över revisorer och genomföra EU-bestämmelser. Vi är aktiv medlem i CEAOB, både vad gäller dess verksamhet och arbetsgrupper.
Vi deltar i nordiska möten för revisionstillsynsmyndigheter och i övrigt informationsutbyte inom det nordiska samarbetet.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.11.2021