Gå direkt till innehållet
Valikko

Årsklocka 2022


Hela året:

  1. PRS tjänsteinnehavare utför kvalitetsgranskningar 1-12/2022
  2. Revisionsnämndens möten 1-12/2022 och undersökningsärenden som PRS tjänsteinnehavare bereder

Årsskiftet:

  1. Nya revisorer godkänns

Våren:

  1. Revisionstillsynens verksamhetsberättelse samt årsrapporter 2021
  2. Ansökning till revisorsexamina senast 15 mars 2022

Hösten:

  1. Revisorsexamina 8-9/2022
  2. Revisorers och revisionssammanslutningars anmälan om tillsynsuppgifter 8-10/2022
  3. Arbetsplan för revisionstillsynen


Utskriftsversion Uppdaterad 23.11.2021