Kvalitetsgranskningar 2021

PRS revisionstillsyn har publicerat sin årsrapport om kvalitetsgranskningarna 2021. PIE-kvalitetsgranskningarna behandlas i årsrapporten. Årsrapporten om kvalitetsgranskningar är tillgänglig på PRS webbplats:

Läs Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2021.


Utöver årsrapporten publiceras vart tredje år ett sammandrag om PIE-revisionssammanslutningars och PIE-revisorers kvalitetsgranskningar. Den senaste rapporten är från 2019-2021 och den är tillgänglig på PRS webbplats:

Läs Sammandrag av kvalitetsgranskningarna 2019–2021 - revisionssammanslutningar och revisorer (PIE).

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.10.2022