Gå direkt till innehållet
Meny

Allmän styrning och utveckling av revisionsarbetet

PRS revisionstillsyn informerade om den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionsbranschen på sina webbsidor och i revisionstillsynens nyhetsbrev.

Revisionstillsynen publicerade fem nyhetsbrev. Målgruppen är samtliga revisorer och företrädare för intressentgrupperna. Därtill publicerades följande rapporter på PRS webbplats:

  • Uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag 2019–2020
  • Årsrapport om undersökningsärenden 2020
  • Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2020
  • Sammandrag av kvalitetsgranskningarna 2016–2018 revisionssammanslutningar och revisorer (PIE)
  • Revisionstillsynens verksamhetsberättelse 2020
  • Revisionstillsynens arbetsplan 2022

Revisionsnämndens beslut om undersökningsärenden publicerades på revisionsnämndens webbsidor.

Revisionstillsynen publicerade på PRS webbsidor en anvisning som är riktad till revisorerna och som gäller åtgärderna som bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism förutsätter. I vårt revisionstemabrev publicerades en artikel om granskning av handelsregisteruppgifter som en del av granskning av förvaltning. Andra artiklar som publicerades på PRS webbsidor handlade bland annat om revision av ESEF-bokslut, åtgärder som brexit har orsakat inom revisionsbranschen och HFD:s beslut om att häva revisionsnämndens varning till en CGR-revisor.

Revisionstillsynen ordnade den 12 november 2021 ett informations- och diskussionsmöte vars teman var aktuella ärenden inom kommunekonomi och granskning. Mötet ordnades på distans med cirka 80 OFGR-revisorer som deltagare.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022