Examina under övergångsperioden

Övergångsperioden 2016-2020 har slutat. Det är inte längre möjligt att slutföra revisorsexamina enligt de den tidigare revisionslagen eller kompletteringsprovet.

De som vill bli revisor kan ansöka om tillstånd att delta i GR-, CGR- och OFGR-examina. Läs mera om examenskraven.
Utskriftsversion
Uppdaterad 14.12.2020