Behörighetsprov för revisor godkänd utomlands

En revisor godkänd i en EES-stat kan under vissa förutsättningar godkännas som GR-, CGR- eller OFGR-revisor. Sökanden ska före godkännandet fullgöra en av PRS fastställd del av en revisors yrkesexamen, det s.k.behörighetsprovet.

Behörighetsprovet omfattar uppgifter som gäller revision, bokföring, olika företagsformer och annan nationell reglering som anknyter sig till revision. Uppgifterna i behörighetsprovet ska motsvara den behörighet som söks.

Om sökanden ansöker om OFGR-behörighet ska behörighetsprovet innehålla uppgifter i offentlig förvaltning och ekonomi.

Provet kan avläggas antingen på finska eller svenska. Delar av uppgifter kan också vara på engelska. Behörighetsprovet är avgiftsbelagt.

Den sökande ska visa att han eller hon godkänts som revisor i någon annan EES-stat. Provet är avgiftsbelagt och ordnas i regel i samband med provet för GR-, CGR- eller OFGR-examen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019