Anvisningar för provdeltagare

Examensutrustning

År 2021 får examinanderna vid provtillfället använda skriftliga material utskrivna eller tryckta på papper samt USB-minne, extern hårddisk eller MP3-spelare. Examinanderna får även använda internet för källsökning.

Revisionstillsynen kan vid behov göra ändringar i examensutrustningen.

Du får också ta med följande till provet:

  • ljudlös miniräknare el. dyl. räknare
  • egen matsäck. Kaffe, te, frukt och smörgåsar serveras.

Ta med identitetskort, körkort eller annan dylik bildförsedd handling för att styrka din identitet.

Plats

Haaga-Helia yrkeshögskola
Enheten i Böle
Bangårdsvägen 13
00520 Helsingfors

Annulleringsvillkor

Vi meddelar annulleringsvillkoren senare.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.12.2020