Revisorsexamina år 2020

Utöver de nya GR-, CGR- och OFGR-examina ordnas ofullbordade GRM- och CGR-examina.

För OFR-revisorer ordnar PRS dessutom ett kompletteringsprov som ger OFR-revisorer, eller personer vars OFR-godkännande har avbrutits, behörighet som OFGR-revisor när de har avlagt provet med godkänt resultat.

Datum för examina

PRS ordnar revisorsexamina år 2020 enligt följande:

Nya examina

  • GR-examens del 1 (6 timmar) lördagen 22.8 kl. 9 - 15
  • GR-examens del 2 (6 timmar) söndagen 23.8 kl. 9 - 15
  • Kompletteringsprov (4 timmar) lördagen 22.8 kl. 9 - 13
  • CGR-examen (8 timmar) lördagen 5.9 kl. 9 - 17
  • OFGR-examen (8 timmar) lördagen 5.9 kl. 9 – 17


Ofullbordade examina

  • GRM del 1 (6 timmar) lördagen 22.8 kl. 9 - 15
  • GRM del 2 (6 timmar) söndagen 23.8 kl. 9 - 15
  • CGR del 1 (8 timmar) lördagen 22.8 kl. 9 - 17
  • CGR del 2 (7 timmar) lördagen 5.9 kl. 9 - 16

Ansökan och anmälan till examina

Ansöknings- och anmälningstiden till revisorsexamina 2020 har slutat.


Utskriftsversion
Uppdaterad 16.03.2020