Överklagande av beslut

Den som är missnöjd med ett beslut av PRS revisionstillsyn kan yrka på rättelse hos revisionsnämnden på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen.

Ändring på beslut om yrkan på rättelse får sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring på förvaltningsdomstolens beslut för sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019