Avsaknad av studier

Om du har lång yrkesmässig erfarenhet men inte har avlagt alla studier som krävs, kan du ersätta en bestämd del av studierna genom att utföra extra examensuppgifter.

GR-examen

Du har möjlighet att utföra extra examensuppgifter i anslutning till GR-examen om du i minst 7 års tid arbetat i huvudsyssla

  • som verkställande direktör
  • som ställföreträdare för verkställande direktör
  • som ekonomidirektör
  • som intern revisor
  • i andra motsvarande uppgifter inom den privata eller offentliga sektorn.

Med extra examensuppgifter som utförs i anslutning till GR-examen kan du ersätta högst

  • 6 studiepoäng eller 4 studieveckor studier i revision och redovisning
  • 6 studiepoäng eller 4 studieveckor studier i ekonomiska vetenskaper
  • 6 studiepoäng eller 4 studieveckor studier i juridik.

OFGR-examen

Du har möjlighet att utföra extra examensuppgifter i anslutning till OFGR-examen om du varit verksam

  • yrkesmässigt som GR-revisor i minst 5 års tid, eller
  • i huvudsyssla som verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör, ekonomidirektör eller intern revisor eller i andra motsvarande uppgifter inom den privata eller offentliga sektorn i minst 7 års tid.

Med extra examensuppgifter som utförs i anslutning till OFGR-examen kan du ersätta högst 6 studiepoäng eller 4 studieveckor studier inom den offentliga sektorn.

Extra examensuppgifter

Revisionstillsynen fattar beslut om innehållet och omfattningen av de extra examensuppgifter som ska utföras utifrån innehållet och omfattningen av de studier som ska ersättas. De extra examensuppgifterna utförs inte vid examenstillfället utan efter det. De personer som godkänts för utförande av extra examensuppgifter får separata anvisningar om avläggandet av de extra uppgifterna efter examenstillfället.

Du kan endast avlägga de extra examensuppgifterna om studiekraven, med undantag av de extra uppgifterna, uppfylls senast vid tidpunkten då examen ordnas. Du ska utföra de extra examensuppgifter som du blir tilldelad med godkänt betyg innan du kan godkännas som GR- eller OFGR-revisor.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019