Avsaknad av högskoleexamen

Ansökan om GR – högskoleexamen saknas

Om en person som ansöker om GR-examen inte har högskoleexamen, kan han eller hon godkännas till GR-examen om han eller hon i minst sju års tid varit verksam i huvudsyssla

  • som verkställande direktör
  • som ställföreträdare för verkställande direktör
  • som ekonomidirektör
  • som intern revisor
  • i andra motsvarande uppgifter inom den privata eller offentliga sektorn.

Ansökan om CGR eller OFGR – högre högskoleexamen saknas

Om en person som ansöker om CGR- eller OFGR-examen inte har högre högskoleexamen, kan han eller hon godkännas till CGR- eller OFGR-examen om han eller hon verkat

  • yrkesmässigt som GR-revisor i 5 års tid eller
  • i huvudsyssla som verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör, ekonomidirektör eller intern revisor eller i andra motsvarande uppgifter inom den privata eller offentliga sektorn i 7 års tid.
Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019