Avsaknad av erfarenhet av revision

Om den sökande inte har tre års erfarenhet av revision, kan han eller hon godkännas till GR-examen, om han eller hon i 15 års tid i huvudsyssla verkat

  • som verkställande direktör
  • som ställföreträdare för verkställande direktör
  • som ekonomidirektör
  • som intern revisor
  • i andra motsvarande uppgifter inom den privata eller offentliga sektorn.

Om den sökande dessutom saknar högskoleexamen, ersätter den erfarenhet på 15 år som föreskrivs ovan även en högre eller lägre högskoleexamen som saknas.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019