Alternativ led till examen

Om du inte har högskoleexamen, alla studier eller den praktiska erfarenhet som krävs, kan du under vissa förutsättningar godkännas för deltagande i GR-, CGR- eller OFGR-examen. Nedan är kort beskrivet de olika alternativen, läs noggrannare på den följande sidorna.

Yrkesuppgifter

Som yrkesuppgifter betraktas arbetsuppgifter som

 • verkställande direktör,
 • ställföreträdare för verkställande direktör,
 • ekonomidirektör,
 • intern revisor eller
 • i annan motsvarande befattning på den privata eller offentliga sektorn.

Du kan ansöka om tillstånd att avlägga examen i följande fall:

Du saknar högskoleexamen och vill få tillstånd att avlägga GR-examen:

 • med 7 års erfarenhet av heltidsarbete i yrkesuppgifter


Du saknar högre högskoleexamen och vill få tillstånd att avlägga CGR-/OFGR-examen:

 • med 5 års erfarenhet av yrkesuppgifter som GR-revisor eller
 • med 7 års erfarenhet av heltidsarbete i yrkesuppgifter


Du saknar praktisk erfarenhet av revision och vill få tillstånd att avlägga GR-examen:

 • med 15 års erfarenhet av heltidsarbete i yrkesuppgifter


Dina studier uppfyller inte kraven och du vill få tillstånd att avlägga GR-examen (du kan ersätta en liten del av studierna med extra examensuppgifter):

 • med 7 års erfarenhet av heltidsarbete i yrkesuppgifter


Dina studier uppfyller inte kraven och du vill få tillstånd att avlägga OFGR-examen (du kan ersätta en liten del av studierna med extra examensuppgifter):

 • med 5 års erfarenhet av yrkesuppgifter som GR-revisor eller
 • med 7 års erfarenhet av heltidsarbete i yrkesuppgifter


Utskriftsversion
Uppdaterad 13.01.2021