Godkännande av studier utan motsvarighetsintyg

Revisionstillsynen kan av särskilda skäl godkänna en sökande till GR- eller OFGR-examen även om den sökande inte har motsvarighetsintyg. Motsvarande studier vid universitet eller yrkeshögskola i Finland eller i ett annat land kan räknas en sökande till godo, om de till sitt omfång och innehåll motsvarar de studier som avses i 2–5 § i ANM:s förordning (1442/2015). Läs mer om studiekraven.

Exempelvis om det är svårt för dig att få motsvarighetsintyg för enskilda studiehelheter som är avlagda efter de egentliga högskolestudierna vid flera olika högskolor, kan revisionstillsynen fatta beslut om godkännande av studierna. Då ska man i allmänhet till ansökan foga en bredare utredning än studieregisterutdrag (t.ex. kursbeskrivningar från studiehandboken).

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019