Praktisk erfarenhet

GR-examen

Som deltagare i GR-examen godkänns en sökande som har minst två års praktisk erfarenhet av uppgifter inom revision och redovisning (se även den alternativa leden till examen).

I anslutning till ansökan om GR-examen beaktas som praktisk erfarenhet sådan praktisk erfarenhet som den sökande förvärvat vid den tidpunkt då examen ordnas.Erfarenheten ska huvudsakligen ha förvärvats under de senaste tio åren. Den praktiska erfarenheten påvisas med ett intyg av arbetsgivaren. Före registrering som GR-revisor ska den praktiska erfarenheten uppgå till minst tre år.

Erfarenhet på deltid

Också praktisk erfarenhet från ett arbete på deltid räknas som tillräcklig praktisk erfarenhet, om erfarenheten till sin längd motsvarar minst två års arbete på heltid i sådana uppgifter. Deltidsarbetet omräknas till att motsvara heltidsarbete. Vid omräkningen räknar man med att ett heltidsarbete omfattar 161,25 gjorda arbetstimmar i månaden (21,5 dagar à 7,5 timmar).

OFGR-examen

För OFGR-examen krävs inte studier i den offentliga förvaltningen om den sökande har minst 1,5 års erfarenhet av revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin. Deltidserfarenhet räknas på samma sätt som ovan.

CGR-examen

För CGR-examen finns inget separat krav på praktisk erfarenhet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.03.2021