En examen som avlagts utomlands

Om du avlagt examen utomlands, kan den godkännas under vissa förutsättningar. En sökande som avlagt examen utomlands ska påvisa den examen som han eller hon avlagt motsvarar en högskoleexamen som avläggs i Finland.

Beslut om godkännande av en högskoleexamen som avlagts utomlands fattar Utbildningsstyrelsen. Beslutet är avgiftsbelagt och ansökan om beslut ska göras hos Utbildningsstyrelsen på en särskild blankett. Mer information om uomlands avlagd examen finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.11.2021