Högskoleexamen

Du får ansöka om tillstånd att delta i revisorsexamen om du avlagt högre eller lägre högskoleexamen.

Om högskoleexamina bestäms i universitetslagen (558/2009) och de förordningar som getts med stöd av den.

GR-examen förutsätter lägre högskoleexamen

Du får ansöka om tillstånd att delta i GR-examen om du avlagt lägre högskoleexamen. Högskoleexamen ska vara avlagd före examensprovet.

Lägre högskoleexamina är till exempel

  • ekonomie kandidatexamen
  • tradenom.

CGR- och OFGR-examina förutsätter högre högskoleexamen

Du får ansöka om tillstånd att delta i CGR- och OFGR-examen om du avlagt högre högskoleexamen. Högre högskoleexamen ska vara avlagd före examensprovet.

Högre högskoleexamina är till exempel

  • ekonomie magisterexamen
  • magisterexamen i förvaltningsvetenskaper
  • tradenom (högre YH-examen).

Avsaknad av högskoleexamen

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.01.2021