Godkänd prestation i examensprovet

GR-examen består av två delar, OFGR-examen av en del och CGR-examen av en del.

Examensprestationen godkänns, om examinandens poängtal i alla examensdelar är minst så högt som den av PRS fastställda poänggränsen, som krävs för en godkänd prestation.

PRS offentliggör bedömningsgrunderna efter det att bedömningen av examenssvaren har fastställts.

Läs mer om examensproven

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.01.2021