Godkänd prestation i examensprovet

Enligt revisionslagen som trädde i kraft 2016 avläggs i GR-examen två delar, i OFGR-examen en del och i CGR-examen en del.

Examensprestationen godkänns, om examinandens poängtal i alla examensdelar är minst så högt som den av PRS fastställda poänggränsen, som krävs för en godkänd prestation.

PRS offentliggör bedömningsgrunderna efter det att bedömningen av examenssvaren har fastställts.

Läs mer om examensproven

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019