Förhandsbesked om uppfyllandet av kraven för godkännande

Om du vill kontrollera huruvida du uppfyller kraven för godkännande, kan du be om att få förhandsbesked även utanför ansökningstiden. Du kan ansöka om förhandsbesked hos revisionstillsynen med en fritt formulerad ansökan.

Foga de handlingar som behövs för handläggning av förhandsbeskedet (t.ex. arbetsintyg, motsvarighetsintyg, examensintyg) till din ansökan. Handläggningsavgiften för ansökan är 60 euro.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019